Naše služby

Asfaltové pasy

Ľahčené betóny

Tieto izolácie sa hodia na konštrukcie ako sú: ploché a šikmé strechy, špeciálne strešne konštrukcie, základy, bazény, mosty, cesty a tunely.

Hydroizolacie na baze PVC

Hydroizolacie na baze PVC

Tieto izolácie sa hodia na konštrukcie ako sú: ploché strechy, strešne fólie na zelené strechy, na izoláciu bazénov, fólie na izoláciu stavieb proti spodnej tlakovej a presakujúcej vode ako aj agresívnym vodám , na izoláciu objektov proti uniku vybraných ropných látok a fólie na baze PEHD na tesnenie skládok tuhých komunálnych odpadoch.

Zateplenie podkrovných priestorov

Zateplenie podkrovných priestorov

Stavba je možná ľahko a rýchlo pomocou sadrokartónových systémov zo zateplením a minerálnou vlnou. Ľahké konštrukcie použite v týchto systémoch redukujú zaťaženie na nosné stavebné konštrukcie. Takto zhotovene konštrukcie ponúkajú úspornú tepelnú a zvukovú ochranu celého domu. Sadrokartónom sa dá predeľovať jestvujúce priestory, montovanými sadrokartónovými priečkami rôznych členitosti.

Zemne izolácie

Zemne izolácie

Zemné fóliové systémy pre spodné stavby ako su :
- Izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti
- Izolácie proti tlakovej a presakujúcej vode
- Izolácie proti agresívnej tlakovej vode a presakujúcej vode
- Proti prenikaniu kvapalín a výluhov vrátané benzínov do spodných vôd
- Pre izolácie stavieb proti vybraným ropným produktom
- Izolácie proti radonu

Ľahčené betóny

Ľahčené betóny

Penobetón - zmes pojiva, vody, prísad a technickej peny. Penobetón ma široké uplatnenie: pre vyrovnávacie vrstvy, výplne rôznych "hluchých" priestorov a na výrobu prefabrikovaných panelov a blokov. Naša firma penobetón používa na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev podláh, kde úspešne nahrádza doskový tepelno-izolačný materiál.

Polystyrénbetón - vyrába sa ako hustá kašovitá zmes, ktorá dokáže držať požadovaný tvar. Hlavnou oblasťou použitia je zhotovovanie spádových vrstiev striech, prípadne vyrovnávacích vrstiev šikmých striech so sklonom neprevyšujúcim 15° opatrených krytinou s trapézovým alebo vlnitým prierezom. Pri zhotovovaní spádových vrstiev plochých striech je vhodné polystyrénbetón kombinovať s doskovým polystyrénom čím sa dosahuje zníženie plošnej záťaže strešnej dosky a zvýšenie tepelného odporu celej strešnej konštrukcie.

Plechové krytiny

Plechové krytiny

Strešná plechová krytina je vyrábaná profilovaním z povrchovo upravenej ocele. Je vhodná nielen pre stavbu nových striech ale aj na obnovu starých, pretože na montáž sa používajú len ľahké podkladové laty. Ako surovina sa používa oceľ najvyššej kvality, u ktorých je vynikajúce záruka na povrchovú úpravu. Ku všetkým typom krytín sa dodáva zároveň kompletný sortiment príslušenstva - lemovania, obruby, ventilačné komínky, tesnenia, skrutky, kompletný odkvapový systém, rebríky a bezpečnostné mostíky.

Tvrdé strešne krytiny

Tvrdé strešne krytiny

Betónová strešná krytina musí bezpodmienečne spájať estetické požiadavky s vysokou funkčnosťou. Samozrejmosťou je predpoklad, že strecha je bezpečná, spoľahlivá, trvalá a nepotrebuje údržbu. Kvalitná betónová krytina je vyrobená z prvotriednych surovín, portlandského cementu, piesku, pigmentov kysličníka železa a vody. Pigmenty docielia prefarbenie celej hmoty betónovej zmesi. Pre zvýšenie estetického vzhľadu sa povrch krytiny nastriekava dvojitou vrstvou akrylátovej farby.

Hydroizolacie a pochôdzne vrstvy terás a balkónov

Hydroizolacie a pochôdzne vrstvy

Hydroizoláciu balkónov vieme realizovať pochôdznými PVC fóliami zo špeciálnym protisklzovým dezénom v niekoľkých farebných odtieňoch kde vrstva fólie je zároveň aj pochôdznou vrstvou. K fóliám sú samozrejme dodávané aj klampiarske prvky farebne zladene s PVC fóliou. Druhou variantnou je izolácia PVC fóliou alebo kvalitným asfaltovým pásom ktoré sú schovane pod novou pochôdzkou vrstvou. Tu môže tvoriť drevený rošt alebo dlažba uložená do poteru alebo na podkladane terčíky.

Hydroizolacie bazénov

Prevedenie hydroizolacie bazénov vinylovou bazénovou fóliou je jednoduché na aplikáciu. Ma vynikajúce užívateľské vlastnosti, fólia je príjemná na dotyk a ma veľmi dobru chemickú odolnosť voči zlúčeninám a soliam ktoré sú aplikovane pre úpravu vody. Fólia ako vzhľadová vrstva bazénu je dodávaná v niekoľkých farebných variantoch. Odpudivosť povrchu fólie voči usadzovaniu nečistôt nám znižuje nároky na údržbu.

Zelene strechy

Zelene strechy

Zelene strechy alebo tiež aj strechy s opačným poradím vrstiev kde hydroizolaciu chráni pred vplyvom poveternosti tepelná izolácia, štrk alebo pôdny substrát sú vhodnou variantov pre stavby kde na strechu denne pozeráme s okna vyšších poschodí. Pre tieto strechy sú vyberane materiáli ktoré odolávajú hlavne prerastaním koreňov vysadených rastlín alebo rastlín ktoré sa samovoľné na strechy vysejú. Izolácie by mali byt odolne aj voči pôsobeniu pôdnych mikroorganizmov a plesni. Pri zelených strechách netreba zabúdať aj na drenážne vrstvy. Pred realizáciou takých striech je dôležitá podrobná projektová príprava.